נוהלים וסילבוסים

ארגון הקניונינג הישראלי פועל לקידום רמתם המקצועית והבטיחותית של כל
העוסקים בספורט הקניונינג בישראל.
הארגון מפרסם את סילבוס קורס גולש עצמאי וכן רשימה של נוהלים ותקנים מקצועיים בתחום

קניונינג שקוף (1).png