סילבוס קורסי גולש עצמאי

ארגון הקניונינג הישראלי, בשיתוף עם ארגונים מובילים בעולם כגון FEDME ACA, ACE ICOPRO, SAS ועוד חיבר את הסילבוס המקצועי והמוכר ללימוד עולם הקניונינג (סנפלינג - גלישת מצוקים) לגולש העצמאי.

הסילבוס מותאם למציאות הישראלית ולשיטות המקובלות על הגורמים הרשמיים העוסקים בענף.

בתי ספר המובילים בארץ בחרו לאמץ את הסילבוס של הארגון ולעמוד בדרישות הסילבוס והבטיחות שלו. אותם בתי ספר יכולים להעביר קורס גולש עצמאי שובסופו יהנה החניך מתעודה מוכרת של הארגון ויקבל מספר חבר בארגון

הסילבוס הרשמי של הארגון מציע בכמה רמות הסמכה של גולש עצמאי

א. גולש עצמאי

ב. גולש עצמאי מתקדם

ג. משלח ספורטיבי

ד. הסמכות מתקדמות והשתלמויות נוספות

קשרים מתקדמים

עגינות טבעיות מתקדמות

חלוקת משקל

שימוש בבולטים מכניים

ניהול חיכוך - מניעה

גלישה על חבל אחד

התנהלות חבל מתקדמת - תיק זריקה וכו'

גולש עצמאי

גולש המעונין לטייל באופן עצמאי בנחלים ואתרים מבולטים בצורה תקנית

משך הקורס - 3 ימים

רקע כללי לעולם הגלישה

היכרות עם הציוד הנדרש

קשרים בסיסיים 

עגינות טבעיות פשוטות

גיבוי עגינות פשוט בעזרת רצועה

התנהלות בסביבת שפת מצוק

חיבור חבלים לעגינות ועקרונות הגיבוי

ניהול החבל (הכנה, זריקה, קיצור, הפרדה וכו')

אבטחה עצמית בעזרת פרוסיקים

אבטחה תחתית (כבאים)

גלישה על שני חבלים עם מכשיר חיכוך מוארך

גולש לפני אחרון
גולש אחרון
תקלות ובעיות (יש לפרט)
שמירה על הציוד וזיהוי פסילות
מעבר קשר
טיפוס פרוסיקים
התמצאות בנחל, תקשורת ואופן התנהלות בשטח
אתיקה ואדיבות
שמירה על הטבע
הכנה לטיול גלישה וציוד עקיף נדרש
התנהלות במצב חירום
פציעות ופגיעות גלישה
דגשים לגלישה בנחל עם גבים ומים קרים

גולש עצמאי מתקדם

גולש מנוסה המעוניין להתקדם, לטייל בכל אתר ולהשתמש בשיטות וכלים מתקדמים

משך הקורס - 2 ימים

גלישה עם מכשיר חיכוך קצר

מעבר קשר עם מכשיר חיכוך קצר

פרוסיקים מתקדמים (VT) 

הנד ליין ואבטחת חבר

ניהול חיכוך - דינאמי

אלתורי ציוד - רתמה, מכשיר חיכוך, פרוסיק

מערכות הרמה Z

חילוץ אדם על שני חבלים וחבל אחד מלמעלה
חילוץ אדם על שני חבלים וחבל אחד מלמטה
הגלשת אדם
השלפה
פתרון תקלות בהגלשה/השלפה
גלישה מונחית ("גידד ראפל")
הבדל בין מדריך רשמי לבין משלח ספורטיבי

משלח ספורטיבי

גולש גולש עצמאי המעונין לקחת איתו (ללא תשלום) אנשים נוספים שאינם גולשים עצמאיים ולהגליש אותו

משך הקורס - 2 ימים

הסמכות מתקדמות והשתלמויות נוספות

גולש עצמאי מנוסה שמעונין להרחיב את הידע שלו לתחומים ספציפים יכול לבחור לעבור מגוון השתלמויות מתקדמות

קניונינג רטוב,  גוסט קניונינג, מערנות בסיסית, טיפוס / טופרופ וכו'